...!

  دلم تنگ است‌ برای جزیره. برای وابستگی در عین استقلال. برای موسیقی‌های "سیر" مسعود شعاری و"مرسدس" بابک بیات. برای کتابخانه‌ای ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 17 بازدید
دی 85
3 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
7 پست
شهریور 85
5 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
7 پست
خرداد 85
5 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
6 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
4 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
5 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
4 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
4 پست
شهریور 82
4 پست
مرداد 82
4 پست
تیر 82
5 پست
خرداد 82
4 پست
اسفند 81
6 پست
بهمن 81
5 پست
دی 81
4 پست