با چشمهايت حرفها دارم...

سالهاست صداي ياعلي از ميان در و ديوار به گوش مي رسد.

***

دلم يك جاي دور مي خواهد... درآن جا پيراهن آستين كوتاه سرمه اي بپوشم و با كاغذهايي كه بوي نفت مي دهند، خودم را باد بزنم . در آن جاي دور توبه كنم و به بندگي خودم برگردم، به اصل، به ريشه، به خاك.
 به بي محابا پيش رفتن هايم كه فكر كردم، ديدم جاهايي رنگ، رنگ ما و من نبود....
دلم يك جاي دور مي خواهد كه توبه ي صد ساله كنم... از تمام كارها و فكرهاي كرده و نكرده... دلم ملاقاتي با مسيح را مي خواهد....مرا وسوسه اي فرا گرفته است...مرا رفتني مالامال كرده است. مرا چشمهايي از در به ديوار خواهد زد كه مالكيتي به آنها ندارم...اي كاش آن چشمها آن طور كه مي خواستم ، مي شدند....
در آن جاي دور مي توان گريه كرد...كسي ، ديگري را نمي شناسد. آن جا مجالي براي تمام كردن داستانهاي ناتمام است، بي قيد و بند و برهنه....
آب و دانه ي اين قفس فقط براي زنده ماندن است. اين قفس تنگ است. حتي اگر دور تا دور آن را آيينه كاري كنند...
با چشمهايت حرفها دارم... فقط با چشمهايت....اي كاش همان بشي كه مي خواهم.

/ 16 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
samira

ای کاش ياد بگيريم هر وقت دلمون گرفت بارون بباره

leyli

کاش می شد رفت. اين روزها منم گيجم. کاش می شد رفت جايی که هيچ کس تو را نشناسد. اصلا خدا باشد و تو . تو باشی و خدا. اگر رفتی سلام مرا هم به مسيح برسان. پايدار باشی.

shima

نیازی به فرارنیست ..اگرعادت به فرارکنی همیشه ازهمه جا خواهی گریخت..باید بمانی و خودت باشی قوی و استوار...

مهديه

اگربا چشمهايش حرف داري بايد بماني.اگر چشمهايش اسيرت كرده هرجا بروي قفس است...حالا ديگر بايد همه چيز را در چشمهايش جست و جو كني...تازه اول داستان است.

parisa

salam be ma hamsar bezan khoshla misham

كلاشينكف

سلام اميرجان...خوبی؟! التماس دعای خفن داريم...!

sadegh

(چشم واكنيد و بنگريد!در كمين نخل انقلاب موريانه را!)

sadegh

سلام هر روز خوب‌تر از روز قبل!!!نه؟؟؟یا علی /// بچه ها ز شهر شب گريختند خواب را به رودخانه ريختند بود آنچه بود ماند آنچه ماند! كفش پاره ها به پابرهنگان رسيد! همچنان كه بود! رخش هاي آهنين بادپا به سالكان مدعي! كز منازل هزار گانه چون شهاب بگذرند! سكه ها به موش هاي خانگي! كاخ ها و قصرها به واعظان رند و عالمان بي عمل! كز فراز برج هايشان خداي را بليغ تر صدا كنند و در فرودشان فصيح تر خداخدا كنند! سفره هاي هفت رنگ دختران مه جبين به بندگان مخلص شكم به زاهدان هفت خط! سوختم! عجب حكايتي! چه طاعت و عبادتي! زير سقف آسمان بهشتي اين چنين عجب عدالتي! چشم واكنيد و بنگريد در كمين نخل انقلاب موريانه را!

حميد

مرگ بر آمريکا! مرگ بر انگليس! مرگ بر شوروی!!! مرگ بر ارتجاع! مرگ بر استبداد! مرگ بر بی معرفت! ... (منو جو گرفته!!! يکی اين پايينی رو بيگيره!!)

شيما

باز هم برايمان ازحرفهاي ناگفته چشم ها بگو...كه نوشتن بي شائبه تو مرهمي است براي زخم هاي سربسته دل.