پاسبان ها ...

برای جلال

پاسبان ها سوت شب را که زدند، مردم فهمیدند که باید بخوابند.از هیچ کس صدایی نباید درمی آمد تا پاسبان ها به دقت بتوانند هر صدای مشکوکی را که به طور غیر مجاز در می آید پیگیری کنند و عامل تولید صدا را به جرم برهم زدن آرامش مردم به مجازات برسانند.
عده ای خوابیدند و عده ای از ترس تولید صدا، بعد از چوب پنبه گذاشتن در تمام منافذی که احتمال تولید صدا از آنها می رفت، خودشان را به خواب زدند.
هرچه زن های همسایه به بانو اصرار کردندکه موقع وضع حمل جیغ بزند و نترسد... بانو جیغ نزد.
صبحدم همزمان با صدای سوت پاسبان ها که درآوردن صدا را دوباره در روز مجاز کردند، اولین صدایی که شنیده شد جیغ بلند بانو بود که انگار دق دلی زندان یکشبه اش را می خواست سر همه ی مردم دنیا خالی کند.اما ... از صدای گریه ی بچه خبری نبود.


/ 15 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
تربچه

سلام ./ ممنون که بهم سر زدي ./ از همه پاسبانها و شاهزاده ها بدم آمد ./ آخه می دونی ؟ آدم بزرگها به خودشون اجازه می دهند که حق زندگی رو از يک بچه پاک هم بگيرند ./ آدم بزرگها ...../ خدا کنه هيچوقت بزرگ نشوم ./ حتی اندازه اخوی ام ./ بازهم به تربچه سر بزن ./ شايد يکی از همين روزها آدم بزرگها رو تربچه معرفی کنه ..../!!!!!! ./ کسی چه می دونه ؟

sogoli

اگه اون مادر صداش درميومد , فردا صبح نه صدای جیغ مادر میومد و نه گریه ی بچه ! .... بچه های ديگش هم بی مادر می شدن !

behrooz

اينم از بچه .... هيچی بچه رو گازه

حسین نژاد

امير امير خدا بکشدت با اين نوشتنت.................................بانو!بانو! نگاه کن دارد باران می‌آيد.چرا چشم‌هايت را باز نمی‌کنی؟بانو!صدای ستاره‌ها درمی‌آيدها!

m m

شايد يادش رفته گريه کند.......شايد صبوری گناهی فطريست........شايد داشته برای خدا داستان می خوانده.......شايد قرار بوده بزرگ که شد پاسبان شود.......شايد به حرمت مادرش دندان به جگر گذاشته بوده.......چه می دانم . سخت نگيريد.

سيامك

سلام دلبند ! برای تلخ نوشتن هم بايد هنر داشت ! مثل همين نوشته تو ! شاد باشی

حسین نژاد

اميرجان!اگر خواستی خونه باش گوشی رو هم وردار.اين داستانو به کی بدم آخه؟

m m

من همان *شايد* هستم.نمی دانم چرا آدرسم را اشتباه نوشته ام. سخت نگيريد؛ انسان ممکن الخطاست.

m m

دوباره اصلاح می کنم :آدرس من اين است که اينجا نوشته شده. انقدر سخت نگرفتيم که اينطوری شد.

رضا(بی پدر و مادر)

ای کاش داد و بی دادی بر می خواست .خودشان داد زدند تا مردمی را که شاید بعد ها صدایی از انها در می امد لال کنند