چه جوری...؟

چه جوري بگم كه برات نگرانم ... چه جوري بهت بگم يه ذره بيشتر مواظب خودت باش ...
عزيز من! اين كه تو وجودت قلقل مي كنه بهش مي گن دل ... قرار نيست هر جايي پهن بشه ...
آخه بي انصاف كم تا حالا صدمه خوردي...؟
تو كه عروسك نيستي...مي دونم ,‌ ايمان دارم كه آدم پاكي هستي و
فكر خطا از سرت رد نمي شه ,
اما...
قبول كن براي اين يكي حيفي ... برام غم درست نكن.
بد مصب برات نگرانم ,‌ مي ترسم يه بار ديگه كار دست خودت بدي , اين دفعه اون كه بد مي آره فقط تويي...
به اسمش قسم حاضرم پيشت بده بشم , اما سرگردوني تو رو نبينم .
بارها بهت گفتم ... خاطره ,‌چه خوب ,چه بد,مي سوزونه.
همه چيز از يه نگاه شروع مي شه ... يه نگاه , بعدش آتيش و فكر و خيال.

چه جوري بهت بگم ... برات نگرانم .
/ 7 نظر / 5 بازدید
zeytoon

با کی هستی امير ...(حاضرم يشت بده بشم،اما سرگردونی تو رو نبينم...) پيش چند نفر تا حالا اين طوری شدی... به صبرت ايمان دارم...

giti

...چه جوری بايد بگم خيلی خوشگل نوشتی؟....چه جوری بايد بگم اون تيکه اش:..خاطره چه خوب و چه بد ميسوزونه.....يکی کوبيد تو سرم؟....چه جوری بگم اونی که اينها رو واسش نوشتی اگه ميفهميدشون کلی پر ميشد!..چه جوری بگم؟؟؟خب گفتم ديگه!

زهرا

سلام...خاطره خوب يا بد مي سوزونه درست ؟اما سوختن بده؟! سربلند باشيد

مجتبی

امیر دلت چطوره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سيامك

دوست من ! رفاقت ، يعنی صداقت ! صداقت يعنی اينکه گاهی بده بشی ! يعنی اينکه گاهی به حق داد بزنی ! يعنی اينکه گاهی نا به حق داد بشنوی !! و ...! ولی از همه اینها گذشته رفاقت يعني همراهي نه هل دادن ! یعنی مشورت نه انتخاب کردن به جای رفیق ! یاری کن تا رفیقت با چشم باز به راهی که خودش می خواهد گام بگذارد . همین! شاد باشی