خدا كنه يكي بياد...

كاشكي يكي بياد كه قدش از همه ما بلندتر باشه... بره روي پشت بوم ببينه اين چيزهايي كه مي گن راسته....مي گن يه جايي هست كه خونه هاش دو... سه طبقه است...مي گن يه جايي هست كه مردمش يه شكل ديگه اند... شيشه هاي دودي به چشمانشان مي زنن. روغن به صورتشون مي زنن كه آفتاب اذيتشون نكنه... مردمي كه يه جور ديگه عاشق مي شوند...
خدا كنه يكي بياد كه قدش ازهمه ما بلندتر باشه... بيفته جلو ما هم همه پشت سرش راه بيفتيم...خدا كنه يكي بياد....خدا كنه يكي بياد...خدا كنه يكي بياد...

/ 23 نظر / 37 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سیاوشون

اين انتظار اگر بهانه نشود برای رخوت، نعمتی است بی‌تعارف. راستی دیروز به یکی از رفقای مشترک می‌گفتم که کاش امیر با اين پتانسيل فوق‌العاده‌ای که در نوشتن دارد وبلاگ را جدی تر می‌گرفت. / تا فردا که جمعه است و به روز می‌کنی. بر‌می‌گردم.

حميد

امير! می گن يکی قراره که بياد با يه چوب بلند صيقلی به طول بيست و پنج سانت! تا با اون بزنه گردن هر چی آدم بد و بدقول و بی معرفته!

mina

کاشکی بیاد...کاشکی باشیم تا اون میاد...

مهدی

اينهايی که مي گویی اينقدر کوتوله اند که به چشم قد بلند نمیآیند ، مگر اينکه بلند قد و بزرگ دل باشه ... که هست .

sarvnaz

من اينک در درون خود دل گم کرده ای دارم سراغش را نمی گيرم زهجرش ناله ای دارم بسی در ظلمت شبها به يادش زنده می سازم حياط خلوت دل را به اميدفرداها! ترامن درکجا يابم ترامن از کجابويم ترامن درکجابينم ترامن ازکجاجويم دل گم کرده خودرا که ويران گشته از دوری چگونه درتوآميزم چگونه از توپس گيرم ولی آن دل من کو؟ چرارفت آنهمه شادی چراغم در تن ماشد چراهرگونه توهين است به امثال من وماشد؟ دروغ ازنوع انديشه ستم بانام خوشبختی جنايت را نبرد حق هدف خشکاندن ريشه گذشتم درتوگم گشتم نه ازراهی که برگشتم شدم آزاد ولی اين بار ندانستم پرز غم گشتم

ليلی

اگر بيايد نان ها همه به عدالت تقسيم می شوند. و ديگر چون امروز همه به سهم خود نمی انديشند. سال هاست منتظرش هستيم. انگار همين ديروز بود. وقتی کودک بوديم و بشارت به ما دادند که می آيد. اما چه سود ميان دنيای بزرگترها تنها نرخ دوست داشتن است که فراموش می شود. هميشه پايدار باشی.

pegasos

khenge!!!!ghadde to ke az hame bolandtare.

ليلی

سلام. امروز يک ساله شدم! چراغی بياور

reza

امير تو قرار نبود فقط مال خودت باشی

يه آدم....!

سلام... کاشکی بيايد... اين بقيه الله؟....