ای که ...

 

ای که دستت می رسد‌؛ کاری بکن....

/ 9 نظر / 17 بازدید
مهديه پاليزبان

راهرو گر صد هنر دارد توکل بايدش...زندگی گاهی فقط تمرين صبوريست....

مهديه

گاهی وقتها آدم يک معجزه کوچک می خواد.معجزه، چون برای زندگی اش بزرگه و خودش ضعيف...و کوچک چون مقابل قدرت اون کوچکه.

مهديه

آن را که می خواهند پاک از عيبها کرد/در کوره های تلخکامی می گدازند/ما را به آتشهای عالم می سپارند/تا از وجود ما طلای ناب سازند...به وبلاگ ما که سر نمی زنين، اينجا نوشتم که حتما ببينيد!

محمد

رفيق! دست ما کوتاه‌تر از اين حرف‌هاست. اگر دستی بود بگو ما را هم دريابد که بدجور زير آواريم.

گلبرگ

دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ... دوست داریم ولی ....

حميد

ما که دست‌مون نمی‌رسه اخوی. چيزی هم کف دست ما جوونای اين منطقه(!) نمی‌ذارند!

samira

گذشت دوره ای که ما يکی بود...خدا وعشق آدما يکی بود...

عسل

وقتی دستمون نمی رسه تازه به صرافت می افتيم