عشق=گنجشک...

 

حس قشنگی داشت:

« عشق مثل گنجشک می ماند. اگر آن را در دست هایت سفت نگه داری؛ می میرد. اگر شل و وارفته بگیری؛ فرار می کند...پس باید او را طوری در دست هايت بگیری که خوابش ببرد.»

عکس:علی شکری

/ 19 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مريم

خوابش ببرد؟؟؟ فکر کنم آرام بگيرد بهتر باشد....

شکيبا

بايد اينقدر خونگی بشه که عين کفترای امام رضا فقط برگرده پيش خودت. اين روزا حس عجيبی دارم. به اينجا هم که اومدم اون حس عجيب تر شد. يه چيزی تو مايه های دلتنگی برای روزای گذشته و... طاعات قبول

حامد

خوشم اومد... آروم آروم داري رو مياي!

فاطمه

شيوه ی رندان بلا کش است گنجشک در دست گرفتن .

محدثه

...چقدر بديع گفتين. ديشب با ديدن دست خطتون حسابی يادتون بودم...

تسنيم

تو گنجشکی آبی هستی و من گنجشکی آبی تو گنجشک حمايتی گنجشک عطوفت چشم‌ها آنگاه که به زندانی می‌‌نگرند.../ انسی الحاج

جستار

ای ستاره ما سلاممان بهانه است عشق مان دروغ جاودانه است در زمين زبان حق بريده اند حق زبان تازيانه است ..... وانکه با تو صادقانه درددل کند های های گريه ی شبانه است ..... مواظب باش اخوی

مريم

سلام منظورتون رو متوجه نشدم...؟

حميدرضا

راست ميگن که وقتی آدم عاشقه همه چی معنای بيشتری پيدا می کنه امير آقا.

نفتون

عشق بايد برود، خوابش کنی که چه و فشارش بدهی که چه، بگذار برود بلکه تو هم در پی آن رفتی.....