حکم حکومتی...

برای امیرحسین و مهدی که به تازگی نوری چشمهایشان را مزین کرده است. سوی چشمان هردویشان پاینده...

بسمعه تعالی

به کلیه ی واحدهای تابعه

به دستور ریاست کل اداره هماهنگی امور چیزهای بالدار از امروز
 پرواز کلیه ی سواران سفید پوش با اسب سفید بر فراز خیابانها و
کوچه های مورد نظر! تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد.
بدیهی است این حکم قابل اجرا می باشد و تخلف از این دستور
باعث پنچری اسب مورد استفاده می گردد.

امضاء:رییس دفتر ریاست کل اداره هماهنگی امور چیزهای بالدار

 

رونوشت:
1- تمامی افراد سفید پوش
2- مراکز نگهداری اسب های سفید
3- نگهبانان خیابانها و کوچه های مورد نظر


 

/ 19 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مجتبي.م

تازه های ادبی با چند خبر جديد به روز شد

مجتبي.م

رد می شوی به خانه ی ما هم سری بزن

سحر

با حامد موافقم..........

آرش

آقا ما به شدت از مرامت خوشمون اومد ! يه جورايی دورا دور با شما آشناييم ...از دو جهت !...

harry haller

مرحمت کن يک بخشنامه هم بکن و مسيرهايی برای عبور بی اسبهای ساده پوش برقرار کن. بلکه ما هم پا به راه شويم!

حميد

امير! اين اداره کل هماهنگی امور چیزهای بالدار، مسووليت تيرهای بال‌دار سرگردان رو هم بر عهده داره؟!

benita

ايشالا اين نور ها چشمان شما را هم منور کند . اين هم حکم حکومتی ما ! به ما سر بزن

مونس

اين جور که بوش مياد ادامه دادن به تحريم پرواز اسب های سفيد پرنده، منجر به شورش در گوشه و کنار شهر خواهد شد.. خطر شورش هم از جانب سواران سفيد پوش و هم از جانب مسافران گل گلی پوشِ در انتظار به چشم می خوره.. تقاضای رسيدگی مجدد به آن دفتر ابلاغ می شود

احسان

بچه جون اذيت نکن! از اين چيزهای بالدار سر خودت هم ميادا! حالا ما گفته باشيم...