چه آسان...


کف چکمه هايم هنوز از خون او قرمز است...
چه آسان پرداخته شد،حکايت فنا شدن يک کرم خاکی که کور بود.

/ 7 نظر / 5 بازدید
zeytoon

خوب می فهمم چی می گی.ولی خب سرنوشته ديگه کجايی؟؟

محسن

آره می شه... عليک سلام !!!!!!!!!!!! خيلی مخلصيم.

giti

خيلی چيزها از اين هم ساده تره...

حميد

ارغوانم تنهاست... ارغوانم دارد می گريد.. چون دل من که چنين خون آلود ...

امير حسين

سلام. الهي من بميرم كه هنوز در رنجي ..... خودم ميدونم باهاش چيكار كنم

baninik

بنام خدا و با سلام. ايستگاه بعد رودبار....... راستی امير جون کرم خاکيتيم.

haj asir

قاتل برو ديگه نمخوام ببينمت!!!!!!پسر حاله منو ميکشی؟؟