بين خودمان بماند...

*توضيح ضروري پيش از متن: اين نوشته هيچ ربطي به زهرا اميرابراهيمي؛ زهره شوکت و  امور مرتبط ندارد.

اميرحسين در برنامه محبوب جمعه‌ي ايراني راديو سراسري مي گفت:«بي زحمت دوربين را خاموش کنيد تا هرچه هست تو همين مجلس و بين خودمان بماند.»

/ 10 نظر / 4 بازدید
شاهد

بزرگي مي فرمايند:دوستي دو جور است يكي دوستي كه شما در آن يك نيازمند وگدا هستيد واحتياج داريد كه ديگري شما را به خاطر تنهايي تان كمك كند . وفرد متقابل هم همين را مي خواهد . طبيعتا دو فرد گدا و نيازمند نمي توانند به يكديگر كمك كنند وبزودي درك خواهند كرد كه گدايي كردن از يك گدا فقط نياز را چند برابر مي كند.پس هر دو خسته وعصباني خواهند شد وفكر مي كنند كه فريب خورده اند ولي در حقيقت هيچ كس ديگري را فريب نداده است. نوع ديگر دوستي كيفيتي كاملا متفاوت دارد اين به خاطر نياز نياز نيست بلكه به خاطر اين است كه شما به قدري پروغني هستيد كه مي خواهيد با شخص ديگري شريك شويد وبه علت اين شراكت نوع جديدي شادي وسرور وارد زندگي شما مي شود كه قبلا هرگز آنرا تجربه اش نكرده ايد وديگر به دنبال وابستگي به كسي نيستيد. بلكه با هستي وتغييرات زندگي جريان مي يابيد وبراي شما اهميتي ندارد اين كيفيت را با چه كسي شريك مي شويد. وچون شما پروغني هستيد مي خواهيد با ديگران شريك شويد وهركس كه به شما نزديك شود شما اورا سهيم مي كنيد واين شراكت خود علت سرور وحال خوش شما مي شود ...................

شاهد

دوست خوبم اگر دوست داشته با شي با شخصيت مورد نظر در وبلاگم بيشتر آشنا بشوي مي تواني به اين سايت مراجعه كني www.shafaa.com

جستار

ای مرده شور عصر مدرنيسم و پست مدرنيسم رو ببرند . ای مرده شور اين تکنولوژی قرن ۲۱ رو ببرند ! ای مرده شور اين آدم های نفهم کم عقل رو ببرند! ای مرده شور اين اينترنت رو ببرند که هر دم از اين باغ .... ای مرده شور ما آدم های کنجکاو ببرن که می خوان تباهی يه آدم رو ببينن !! آخر زمونه . مگه اون بياد يه کاری بکنه يا علی مدد

تسنيم

وقتی که حرمتی برای حريم آدما نمونده باشه... چه فایده داره گفتن اینکه بین خودمون باشه؟!...

احمد

هيچ وقت نمی شه به اونی که پشت دوربينه اعتماد کرد

فاطمه

جزء دوستان نوازنده‌ام شديد