آفا...!

 

خيالت جمع آقا!

مواظبش هستم. سعی دارم به خوبی نگاهدار اين مهر و محبت باشم.

اما آقا! با دلتنگی و دوری از شما چه کنم؟

 

/ 10 نظر / 17 بازدید
رضا

ياد خدای عشق و محبت و غضب گرامي

فاطمه

دل هامان به يادش پر تپش تر باد...

حامد

چه نازنينی آقا... کاش باز هم امثال تو پيدا می شدند؛ با همين هيبت: يک دست آفتابگردان... يک دست ژ ۳

مهدیه

آقا کاش ما هم زير سايه ات نفس می کشيديم. هر چند هنوز و هميشه برای ما آقايی.

سميرا

ياران چه غريبانه رفتند از اين خانه...

خاتون

دلتنگی سخت است ... بايد سخت نگهدارش بود ... خاتون به روز شد

محمد

سلام مطمئنی که خوب مراقبش هستی؟ مواظبش باش

مرتضا

يك دست جام باده و يك دست زلف يار...

ميرزايی

سلام با غ ۱۴۴ و کمی حرف بروزم و...........تا بعد نزديک