نتيجه ی نظرخواهی...

 

در پی نظر خواهی عمومی برای سفر و لزوم برقراری آرامش و حفظ آبروی علمی و نوشتن پايان نامه سفر سه روزه ای به شهرهای اردبيل٬تبريز و اروميه در دستور کار قرار گرفت و تا چند ساعت ديگر اجرايی می شود.

پس تا اطلاع ثانوی از دوستان گرامی تقاضا می شود مواظب دلهايشان باشند. می دانيد که روزگار غريبی است. نازنين! ها...

دلم برای سه نفر خيلی تنگ شده اما برای تو بيشتر!

 

/ 5 نظر / 16 بازدید
شيما

شما که به سفرتون رسيديد ...با همان صفايی که موقع دیدن مسجدالنبی در چشمانتان بود...با پاکی همون دلی که متوسل خانه خدا شد ...برای راهی شدن ما هم دعا کنيد...دلم مشتاق برای دیدن غربت بقیع ...برای گنبد سبز مسجدالنبی...دلم لک زده برای يه آرامش مطلق...دلم لک زده برای خدا.... وقت شد سری هم به ما بزنيد.

samira

اي قوم به حج رفته كجائيد كجائيد؟ معشوق همين جاست بيائيد بيائيد...التماس دعا

حامد

خب،‌ من هم دلم براي‌ تو بيشتر از بقيه تنگ شده..!

!!!!

اما من دوست ندارم دلت برای اون دو نفر تنگ شه!!!!!